I butikken i Søndergade i Tønder har vi ca 40.00 bøger. Titlerne fordeler sig jævnt på fag- og skønlitteratur og omfatter såvel nyere som ældre udgivelser. Det er desværre ikke muligt at lave et katalog over samtlige bøger. Dertil er antallet for voldsomt og den løbende tilvækst og afgang for stort. Listen nedenfor skal derfor ikke opfattes som andet end en appetitvækker, som give nogle eksempler på bøger fra forskellige kategorier, som vi mener kan give et fingerpeg om, hvad man vil kunne finde.

Historiske værker
 • Troels Fink: Estruptidens politiske historie. I. Kampen mellem to ting 1875-85. II. Provisorietiden 1885-94. Odense Universitetsforlag, 1987. 315 + 306 s.

 • Lars N. Henningsen: Fattigvæsenet i de Sønderjyske Købstæder 1736-1841. Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 47, 1978. 240 s.

 • Jørgen Hæstrup: Til landets bedste. Hovedtræk af departementschefsstyrets virke 1943-45. I. (Gyldendal, 1966). 589 s.

 • Frit Danmarks Hvidbog. I-II. Forlag: Thaning & Appels forlag - Udgivet år: 1945/46 - Antal bind: 2 - Antal sider: 317+554 - Indbinding: Heftet.

 • Georg Nørregaard: Danmark og Wienerkongressen 1814-15. Kbh. 1948. 238 sider.
  Bidrag til Arbejderklassens og Arbejderspørgsmaalets Historie i Danmark fra 1864 til 1900. (red.) Povl Engelstoft; Hans Jensen: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København 1980. Skrifter udgivet af Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi;

 • Woel, Cai. M. Gøngehøvdingen Svend Povlsen. Danmarks Frihedskamp 1658-50. Ejnar Munksgaard, 1947. 157 pp

Lokalhistoriske værker  
 • Søren Ryge Petersen: Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973. Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg, 1975. 132 s. H. Lausten-Thomsen (1946) Dansk Tale i Sønderjylland. Taler og foredrag om Sønderjylland fra årene 1930-44.

 • Sønderjyske historikere efter 1864. Redigeret af Johan Hvidtfeldt, Peter Kr. Iversen og Dorrit Andersen. 1971.

 • Festskrift til Troels Fink. Red. af Helge Larsen og Roar Skovmand. Odense Universitetsforlag, 1982. 266 s.

 • Christian Paulsens Dagbøger. Ved Knud Fabricius og Johs. Lomholt-Thomsen (Gyldendal 1946).

 • Sønderjydsk skoleforening 1892-1942. Sønderjydsk skoleforening, 1942. 296 pp.

 • G. Japsen: De nordslesvigske Sparekassers historie. Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 41, i kommission hos Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, 1970. 346 s.

 • Nordslesvigs aandelige genforening med Danmark. Red; Cl. Eskildsen m.fl. 1936. 254s.

 • P. Rhodes Samlinger til Haderslev Amts Beskrivelse, Kjøbenh. 1775.

 • ACHELIS, T.O. Haderslev i gamle dage 1292-1800. Forlaget i Haarby, 1980. (8)+192+(8)+470 sider. Illustreret i s/h. Orig. helfableabind med smudsomslag. Fotografisk optryk af værket, der oprindeligt udkom i to bind i 1926-29.

 • M. Favrholdt: Haderslev latinskoles historie 1567-1967. (Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland. Nr. 36, 1966). 381 s.

 • Asger Nyholm: Slesvigske gejstlige slesvig-holstenismen indtil 1850 (Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 51). Åbenrå 1980. 532 sider.
 • PETERSEN, JAKOB (RED.). Kulturelle forhold i Sønderjylland 1920-42. Dagbladet Dannevirke og Sprogforeningen, Haderslev 1943. 222 sider.
 • JØRGENSEN, ANDERS FEILBERG. Sprogforeningen gennem 100 år 1880 -1980. Sprogforeningen, 1980. 176 pp.
 • Fink, Troels: H. P. Hanssen som minister i regeringen Zahle 1919. Udg. af Institut for Grænseregionsforskning, Åbenrå 1977. 64 s.
 • GARNER, H. N. De venders. 1972. 175s. Ib. Ill.
 • LAURIDSEN, P. Da Sønderjylland vågnede, en skildring af Nordslesvigernes nationalitetskamp fra 1830 til 1848. P.Haase, 1920. 510 pp.